AKKREDITOINTI  

TILINTARKASTUSTAJAT JA NEUVONANTAJAT

Akkreditointi on muodollinen tunnustus siitä, että organisaatio on pätevä suorittamaan tietyt prosessit, toiminnot tai tehtävät (jotka on kuvattu akkreditointialueella) luotettavalla, uskottavalla ja tarkalla tavalla. Akkreditoinnin on oltava:  

  • olla sitoutunut puolueettomasti
  • oltava objektiivisia, avoimia ja tehokkaita
  • käytä erittäin ammattitaitoisia päteviä arvioijia ja teknisiä asiantuntijoita kaikilla asiaankuuluvilla aloilla
  • käytä arvioijia (ja alihankkijoita), jotka ovat luotettavia, eettisiä ja päteviä sekä akkreditointiprosesseissa että asiaankuuluvilla teknisillä aloilla

Akkreditointi antaa luottamuksen sertifikaateihin ja vaatimustenmukaisuuslausuntoihin. Se tukee tulosten laatua varmistamalla niiden jäljitettävyys, vertailukelpoisuus, pätevyys ja vaihdettavuus.